Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 3. Кніга 1. Другая палова XVIII - першая палова XIX ст. 2007

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 3. Кніга 1. Другая палова XVIII - першая палова XIX ст.
Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте. Том 3. Книга 1. Вторая половина XVIII - первая половина XIX в.
язык издания: белорусский
Нацыянальная Акадэмiя навук Беларусі. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Рэдакцыйная калегія: А.I. Лакотка, Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін, B.Ф. Марозаў, Е.Б. Марозава, А.С. Сардараў, Ю.У. Чантурыя
Беларуская навука. Мінск. 2007
ISBN 978-985-08-0803-5; 978-985-08-0680-2; 985-08-0680-Х
502 страницы
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 3. Кніга 1. Другая палова XVIII - першая палова XIX ст. 2007
Содержание: 

Даследуецца гісторыя беларускай архітэктуры другой паловы XVIII - першай паловы XIX ст. Упершыню архітэктура Беларусі эпохі класіцызму разглядаецца сістэмна, у стылёва-структурным параўнанні тэндэнцый у горадабудаўніцтве, манументальнай і грамадзянскай архітэктуры, архітэктуры вытворчых збудаванняў і дарог. Прыводзяцца шматлікія новыя дадзеныя, рад даследуемых помнікаў архітэктуры ўводзіцца ў навуковы зварот упершыню. Як і ў папярэдніх тамах, аўтары кнігі разглядаюць развіццё беларускага дойлідства ў цеснай узаемасувязі з ўсходнеславянскімі і агульнаеўрапейскімі традыцыямі.


Исследуется история белорусской архитектуры второй половины XVIII - первой половины XIX в. Впервые архитектура Беларуси эпохи классицизма рассматривается системно, в стилистическо-структурным сравнением тенденций в градостроительстве, монументальной и гражданской архитектуры, архитектуры производственных сооружений и дорог. Приводятся многочисленные новые данные, ряд исследуемых памятников архитектуры вводится в научный оборот впервые. Как и в предыдущих томах, авторы книги рассматривают развитие белорусского зодчества в тесной взаимосвязи с восточнославянскими и общеевропейскими традициями.

поддержать Totalarch

Комментарии

Слухайце, таму, хто патрапіў на гэты сайт - можа лічыць, што яму шмат пашанцавала!!! Ўпершыню я найшоў за адзін раз столькі карыснага матэрыялу па гістарычнай архітэктуре і дойлідству Баларусі!!! Адшукаць іх на рынку - амаль нэрэальна!! (Калі сайтава управа не будзе мець гэта за "тролінг", я пашырю гэты каментар і для рэшты карысных для мяне выдань!)

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер (Комментарий появится на сайте после проверки модератором)