Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 2. Архітэктура XX - пачатак XXI ст. 2009

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 2. Архітэктура XX - пачатак XXI ст.
Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте. Том 4. Книга 2. Архитектура XX - начала XXI в.
язык издания: белорусский
Нацыянальная Акадэмiя навук Беларусі. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Рэдакцыйная калегія: А.I. Лакотка, Г.А. Патаеў, Э.М. Кляўко, Ю.У. Чантурыя, А.С. Шамрук, А.Б. Марозава, А.С. Сардараў
Беларуская навука. Мінск. 2009
ISBN 978-985-08-1097-7; 978-985-08-0680-2; 985-08-0680-Х
790 страниц
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 2. Архітэктура XX - пачатак XXI ст. 2009
Содержание: 

Кніга прысвечана архітэктуры Беларусі XX - пачатку XXI ст. На фоне складаных працэсаў пазначанага перыяду, ад навукова-тэхнічнай рэвалюцыі да рэвалюцыі інфармацыйнай, раскрыта эвалюцыя горадабудаўніцтва і архітэктуры, будаўнічай індустрыі, стыляў і стылёвых напрамкаў.

Аналіз архітэктуры Беларусі праведзены ў шырокім еўрапейскім і сусветным кантэксце, на фоне глабальных тэндэнцый урбанізацыі і дэзурбанізацыі, развіцця перадавых будаўнічых тэхналогій, уплыву творчых дасягненняў найбуйнейшых дойлідаў і архітэктурных школ. Зроблена ацэнка архітэктуры Навейшага часу, канца XX - пачатку XXI ст., як архітэктуры канцэптуальнай, крэатыўнай, асацыятыўнай, пазастылёвай. Вызначаны канцэпты збудаванняў і іх ансамбляў на аснове новых крыніц формаўтварэння, інавацыйных адкрыццяў у галіне будаўнічых матэрыялаў і інтэлектуальных канструкцый.


Книга посвящена архитектуре Беларуси XX - начала XXI в. На фоне сложных процессов указанного периода, от научно-технической революции к революции информационной, раскрыта эволюция градостроительства и архитектуры, строительной индустрии, стилей и стилистических направлений.

Анализ архитектуры Беларуси проведен в широком европейском и мировом контексте, на фоне глобальных тенденций урбанизации и дезурбанизации, развития передовых строительных технологий, влияния творческих достижений крупнейших зодчих и архитектурных школ. Сделана оценка архитектуры новейшего времени, конца XX - начала XXI в., как архитектуры концептуальной, креативной, ассоциативной. Определены концепты сооружений и их ансамблей на основе новых источников формообразования, инновационных открытий в области строительных материалов и интеллектуальных конструкций.

поддержать Totalarch

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер (Комментарий появится на сайте после проверки модератором)