Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 1. Беларускае народнае дойлідства. 2008

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 1. Беларускае народнае дойлідства
Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте. Том 4. Книга 1. Белорусское народное зодчество
язык издания: белорусский
Нацыянальная Акадэмiя навук Беларусі. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Рэдакцыйная калегія: А.I. Лакотка, Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін
Беларуская навука. Мінск. 2008
ISBN 978-985-08-0966-7; 978-985-08-0680-2; 985-08-0680-Х
495 страниц
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 4. Кніга 1. Беларускае народнае дойлідства. 2008
Содержание: 

Кніга прысвечана даследаванню беларускага народнага дойлідства. Упершыню ў шырокім дыяпазоне часу (ад Старажытнай Русі і да нашых дзён) аналізуецца эвалюцыя сістэмы рассялення, народна-традыцыйнай архітэктуры гарадоў, сельскіх сядзіб і жылля, царкоўна-манументальнага дойлідства. Народная архітэктура раскрываецца як яркая старонка традыцыйнай мастацкай культуры славян і народаў Еўропы. Даследуюцца праблемы развіцця традыцый у сучасным сельскім будаўніцтве, захаванне і адаптацыя помнікаў народнай архітэктуры і іх выкарыстанне ў сферы турызму інфраструктуры музеяў пад адкрытым небам.


Книга посвящена исследованию белорусского народного зодчества. Впервые в широком диапазоне времени (от Древней Руси и до наших дней) анализируется эволюция системы расселения, народно-традиционной архитектуры городов, сельских усадеб и жилья, церковно-монументального зодчества. Народная архитектура раскрывается как яркая страница традиционной художественной культуры славян и народов Европы. Исследуются проблемы развития традиций в современном сельском строительстве, сохранение и адаптация памятников народной архитектуры и их использование в сфере туризма инфраструктуры музеев под открытым небом.

поддержать Totalarch

Комментарии

Слухайце, таму, хто патрапіў на гэты сайт - можа лічыць, што яму шмат пашанцавала!!! Ўпершыню я найшоў за адзін раз столькі карыснага матэрыялу па гістарычнай архітэктуре і дойлідству Беларусі!!! (Калі сайтава управа не будзе мець гэта за "тролінг", я пашырю гэты каментар і для рэшты карысных для мяне выдань!)

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер (Комментарий появится на сайте после проверки модератором)