Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 1. ІХ-ХІV стст. 2005

Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 1. ІХ-ХІV стст.
Архитектура Беларуси. Очерки эволюции в восточнославянском и европейском контексте. Том 1. IX-XIV вв.
язык издания: белорусский
Нацыянальная Акадэмiя навук Беларусі. Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору імя Кандрата Крапівы
Рэдакцыйная калегія: А.I. Лакотка, Т.В. Габрусь, А.М. Кулагін, А.Ю. Пятросава, А.С. Сардараў, Ю.У. Чантурыя
Беларуская навука. Мінск. 2005
ISBN 985-08-0681; 985-08-0680-Х
392 страницы
Архітэктура Беларусі. Нарысы эвалюцыі ва ўсходнеславянскім і еўрапейскім кантэксце. Том 1. ІХ-ХІV стст. 2005
Содержание: 

Прапануецца шматтомнае фундаментальнае даследаванне архітэктуры Беларусі на працягу другога тысячагоддзя. На падставе шматлікіх архіўных крыніц, бібліяграфічнага аналізу, натурных даследаванняў раскрыты працэсы станаўлення І развіцця айчыннага горадабудаўніцтва І архітэктуры. Першы тым прысвечаны перыяду IX-XIV стст. Разлічана на архітэктараў, мастацтвазнаўцаў, культуролагаў І шырокае кола чытачоў.


Предлагается многотомное фундаментальное исследование архитектуры Беларуси на протяжении второго тысячелетия. На основании многочисленных архивных источников, библиографического анализа, натурных исследований раскрыты процессы становления и развития отечественного градостроительства и архитектуры. Первый том посвящен периоду IX-XIV вв. Рассчитана на архитекторов, искусствоведов, культурологов и широкого круга читателей.

поддержать Totalarch

Добавить комментарий

CAPTCHA
Подтвердите, что вы не спамер